[ krudony ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อุดร มะโนเนือง
ชื่อเล่น : 
don
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/2/2507
อายุ : 
44
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
krudony@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านกล้วย หัวเมือง
อำเภอ : 
ลำปาง
จังหวัด : 
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 
52000
เบอร์โทรศัพท์ : 
801281886
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น